;
جامعه شناسی نوین
هدف این وبلاگ اطلاع رسانی درباره مطالب تخصصی و جدید علوم اجتماعی و جامعه شناسی می باشد.


سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-جامعه شناسی
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با گرایش جامعه شناسی

هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناس ارشد جامعه شناسی است که میزان آگاهی و اطلاع فارغ التحصیلان رشته های دیگر علوم انسانی (مثل اقتصاد و مدیریت و حقوق)در زمینه مسائل علوم اجتماعی خاص،وسعت و عمق بیشتری یافته،پس از آگاهی از مسائل اساسی تحقیق و کسب تجربه علمی و عملی در برنامه ریزی ها و ارزشیابی های مطالعات اقتصادی-اجتماعی و تدریس دانشگاهی به کار بپردازند و بتوانند برنامه های مقطعی را با رعایت جنبه های اجتماعی تهییه کنند.

فارغ التحصیلان این دوره می توانند به انجام کارهای پژوهشی و بررسی های اقتصادی و اجتماعی،مدیریت برنامه های مطالعاتی مورد نیاز دستگاه های برنامه ریزی مملکتی و نیز اجرای برنامه های اجتماعی و انجام امور مربوط به برنامه ریزی اجتماعی و نیز اجرای برنامه های اجتماعی در سطح استادی و ارزشیابی برنامه های اجتماعی و تدریس پاره ای ا دروس رشته علوم اجتماعی در دانشگاه ها بپردازند.

برنامه آموزشی این دوره 32واحد به این شرح است:

دروس الزامی 18 واحد

دروس اختیاری 10واحد

پایان نامه  4واحد

 سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-جامعه شناسی

تعداد واحد

دروس الزامی

3

بینش های جامعه شناسی 1

3

بینش های جامعه شناسی2

3

اندیشه های اجتماعی متفکران اسلامی

3

روش تحقیق1

3

روش تحقیق2

3

کاربرد کامپیوتر (SPSS)در تحلیل های چند متغیری

18

جمع

 

تعداد واحد

دروس اختیاری

3

جامعه شناسی انقلاب ها

3

جامعه شناسی حقوقی

3

نظریه های رمان شناسی اجتماعی

3

توسعه اقتصادی

2

سمینار جامعه شناسی

2

جامعه شناسی معرفتی

2

جامعه شناسی دینی

2

جامعه شناسی علم و تکنولوژی

2

دروس اختیاری

20

جمع

از بین 20 واحد دروس اختیاری مذکور،دانشجویان باید 10 واحد اخذ نمایند.

(مطالب از سایت دانشگاه علامه طباطبایی اخذ شده است.)

 پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by sociology1
This Themplate By Theme-Designer.Com

About us


لیست مطالب پیشین

منوی اصــــلی -------------------- Menu

موضوعات -------------------- Categories

دوستـــــــــــان -------------------- Links

آرشـــــــــیو -------------------- Archive

دیگر مــــوارد -------------------- Others

امکانات جانبی
theme-designer.com